dimarts, 5 de juny de 2012


SOMNIS DE SORRA

*
Somnis
de
sorra
en
crepuscles
roigs.
Melangia.

Arbres quiets
amb arrels d'aigua.
Nostàlgia en terra.

Lluna dormida als meus braços de seda. Llum del silenci.


Poema d'Ana Muela Sopeña traduït al català per Pere Bessó


*****

SUEÑOS DE ARENA

Sueños
de
arena
en
crepúsculos
rojos.
Melancolía.

Árboles quietos
con raíces de agua.
Nostalgia en tierra.

Luna dormida en mis brazos de seda. Luz del silencio.


Ana Muela Sopeña

diumenge, 3 de juny de 2012


OBLIT DE L'AIGUA

*
La
lluna
novella,
és
a
dir
l'oblit
de
l'aigua.
Incomprensió.

És lluna
creixent,
aquesta
beldat
del
foc.
Aleph
en
les
lletres.

La
lluna
redona,
plenitud
és
de
la
terra.
Contemplació.

És
el
quart
minvant,
vertader
instint
de
l'aire,
que
ment
sense
temps.


Poema d'Ana Muela Sopeña traduït al català per Pere Bessó


*****

OLVIDO DEL AGUA

La
luna
nueva,
el
olvido
del
agua.
Incomprensión.

Luna
creciente,
la
belleza
del
fuego.
Aleph
en
letras.

La
luna
llena,
plenitud
de
la
tierra.
Contemplación.

Cuarto
menguante,
el
instinto
del
aire.
Mente
sin
tiempo.


Ana Muela Sopeña

ELS PENSAMENTS

*
Els pensaments
al llac de l'alba
són quietud
Mentre la lluna brilla
al bell mig de la nit.


Poema d'Ana Muela Sopeña traduït al català per Pere Bessó


*****

LOS PENSAMIENTOS

Los pensamientos
en el lago del alba
son de quietud.
Mientras la luna brilla
en medio de la noche.


Ana Muela Sopeña